Hjem

Hjem

Isidrettene forsterker satsingen på anleggsutvikling

Det er isidrettenes klare mål at alle nye ishaller skal tilfredsstille de estetiske, funksjonelle, miljømessige, tekniske og økonomiske krav som stilles til slike anlegg. Som en aktør med sterkt engasjement og interesse i at enhver ny ishall tjener idretten og eierne best mulig, føler vi et særlig ansvar i hvert eneste prosjekt. Vår erfaring er imidlertid at vi i alt for liten grad har lykkes med å komme inn som rådgivere i plan- og byggeprosessen.

Vi inviterer alle som er igang, arbeider med planer eller bare går med tanker og ideer, til å ta kontakt med oss for en samtale om isanlegg.

Vi vil takke vår sponsor til vår nye hjemmeside – Lånepenger24.no